כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 14כ``ס ובקר דיקסל
8961
כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 14כ``ס ובקר דיקסל
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
8961

כ``ס מושלמת ל+/- עם 2 מדחסי ביצר 14כ``ס ובקר דיקסל

6R404/507400/3/50
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד