מ. 5 גלישר קרור הלחמה-ZB38KQE 558
7313
מ. 5 גלישר קרור הלחמה-ZB38KQE 558
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7313

מ. 5 גלישר קרור הלחמה-ZB38KQE 558

5R404/507400/3/50DAYAN REFRIGERATION SUPPL
עבור לתוכן העמוד