מ. 4 כ``ס תלת סנטטי לטנדם הלחמה ZR48K3E-TFD-422
7233
מ. 4 כ``ס תלת סנטטי לטנדם הלחמה ZR48K3E-TFD-422
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7233

מ. 4 כ``ס תלת סנטטי לטנדם הלחמה ZR48K3E-TFD-422

4R407c400/3/50EMERSON THAILAND
עבור לתוכן העמוד