מ. 3.5 כ``ס סנטטי סקרול חד ZR40E
7234
מ. 3.5 כ``ס סנטטי סקרול חד ZR40E
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7234

מ. 3.5 כ``ס סנטטי סקרול חד ZR40E

1/2 3R407c230/1/50EMERSON THAILAND
  דף נתונים
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד