כ``ס סנטטי סקרול תלת K3E-TFD-522            ZR40E
7205
כ``ס סנטטי סקרול תלת K3E-TFD-522 ZR40E
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7205

כ``ס סנטטי סקרול תלת K3E-TFD-522 ZR40E

1/2 3R407c400/3/50EMERSON THAILAND
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד