מ. 6.5 כ``ס טנדם+פלג  סקרול ZP72KCE 410A
7232
מ. 6.5 כ``ס טנדם+פלג סקרול ZP72KCE 410A
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרסל"דספק
7232

מ. 6.5 כ``ס טנדם+פלג סקרול ZP72KCE 410A

1/2 6R410a400/3/50--EMERSON COMP. U.S.A
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד