מ. 1.5 מסחריTAJ 4519Z 404  ללא ברזים
2522
מ. 1.5 מסחריTAJ 4519Z 404 ללא ברזים
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
2522

מ. 1.5 מסחריTAJ 4519Z 404 ללא ברזים

1/2 1R404/507400/3/50TECUMSEH EUROPE
עבור לתוכן העמוד