מ. 6 כ``ס חיבור טנדם לגז TAGP4568Z(P)   705
2551
מ. 6 כ``ס חיבור טנדם לגז TAGP4568Z(P) 705
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
2551

מ. 6 כ``ס חיבור טנדם לגז TAGP4568Z(P) 705

6R22400/3/50TECUMSEH EUROPE
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד