מפזר 1/2 78 מ' [ש``ע 70מ'] EBM HEA 3*35
41790
מפזר 1/2 78 מ' [ש``ע 70מ'] EBM HEA 3*35
מק"טכ"ססוג קררמתחקוטרספק
41790

מפזר 1/2 78 מ' [ש``ע 70מ'] EBM HEA 3*35

6-230/1/5035DAYAN REFRIGERATION SUPPL
  דף נתונים
עבור לתוכן העמוד