מ. 7.5 גלישר קרור הברגה ZB57KCE
7315
מ. 7.5 גלישר קרור הברגה ZB57KCE
מק"טכ"ססוג קררמתחספק
7315

מ. 7.5 גלישר קרור הברגה ZB57KCE

1/2 7R404/507400/3/50EMERSON COMP. U.S.A
  דף נתונים
  שרטוט
עבור לתוכן העמוד